PMMT

Forward Thinking Healthcare Architecture

Serveis

  • Branding
  • Senyalística
  • Editorial
  • Comunicació
  • Digital
Arquitectura hospitalària, un concepte que engloba múltiples reptes i professionals diversos.

PMMT és una empresa especialitzada en disseny i construcció d’entorns hospitalaris, sostenibles i de qualitat. Més que “edificis”, sistemes funcionals eficients i avançats. Es tracta d’arquitectura hospitalària amb un enfocament humà on les persones són sempre l’eix.
La companyia viu un procés de transformació i passa de ser un estudi de dos arquitectes a una empresa amb un equip gran, on la investigació té un paper molt rellevant.

Canvia el posicionament, canvia la identitat conceptual i visual de la marca.

Com a conseqüència d’aquest procés de canvi, es treballa en una nova identitat coherent amb els valors presents, però amb l’objectiu d’aportar aire fresc, elegància i creativitat. Així, es parteix d’un canvi en el naming on els noms dels socis passen a ser les inicials donant més pes a l’equip. A més a més, es treballa en l’estructuració dels diferents camps d’investigació de l’empresa. Busquen ser versàtils i polivalents en la creació de la identitat visual i conceptual de la marca.

Senyalística per un espai d’accessibilitat universal

A partir de la feina feta en el catàleg corporatiu, queden definits els guidelines de la marca, i es desenvolupa la senyalística i rotulació del seu espai de treball.

Les oficines de PMMT estan dissenyades com a espai d’accessibilitat universal, seguint el seu propi mètode Clear Code®, que garanteix la igualtat de totes les persones en l’accés i ús de l’entorn físic.